سنجش اول دبستان

فیلترها

دسته بندی

سطح

امتیاز

سنجش اول دبستان
10 ساعت
رایگان
سنجش ورود به مدرسه در جهت آگاهی از مراحل رشد و تکامل و توانایی‌های کودک به مسئولان مدرسه کمک می‌کند. توانایی‌های کودک شامل موارد زیر می‌باشد: پا...
پیشرفته
10 ساعت
سنجش اول دبستان
10 ساعت
رایگان
در آزمون سنجش ورود به مدرسه مسائلی مانند آگاهی نسبت به محیط اطراف، پیروی از دستورات ساده، حل مسائل ابتدایی و نحوه برقراری ارتباط کودک با هم سن و س...
پیشرفته
10 ساعت